Eivor Lundströms fotosamling

Månadens bild februari 2001

Vykort producerat av Vidsels Foto Eivor Lundström.
Datum ej angivet, men troligen på 1960-talet.
Bilden tagen från Nordskalleberget.

Åter