Eivor Lundströms fotosamling (skyltbilder)

Månadens bild december 2005

Vidsels lottor ordnar hattparad 1962

Främre raden från vänster: Märta Andersson, Eva Lundgren, Anita Blomqvist, Gun Köpman, Lilian Willnäs, Siv Edlund (skymd)

Övre raden från vänster: Greta Hansson, Kristina Vesterlund, Ulla Carlsson, Vega Eriksson

 

Åter