Eivor Lundströms fotosamling

Månadens bild augusti 2001

Brötar i Storforsen 1965.

Åter