Eivor Lundströms fotosamling (skyltbilder)

Månadens bild april 2007

Från lottornas hattparad 1962

 

Åter