Eivor Lundströms fotosamling (skyltbilder)

Månadens bild april 2006

Skidtävling 1964
Enligt vissa utsagor skall det vara Jan Lundberg som är skidåkaren.

 

Åter