Invånarantal i Vidsel

Utdrag ur SCB:s statistik för Folk- och bostadsräkning.

Antal boende i Vidsel:
1960: 538
1965: 796
1970: 876
1975: 820
1980: 802
1990: 757
2005-12-31: 569

Källa : Folk- och bostadsräkningarna 1960-1990, samt senaste siffrorna för folkmängden i tätorter.

Åter