Bilder från 1960-talet

Bilderna skänkta av Greta Hansson


Orienteringstävling juni 1963 (osäkert var!)

 


"Cykel 67" En cykeltävling 1967 i Vidsel.

Åter bildarkivet