1922 och 2007-05-13

1922


2007-05-13 (tyvärr för mycket träd för att få exakta vinkeln!)

Åter